Zuzana Seibertová

Hodiny zpěvu a klavíru navštěvovala od šesti let v Základní umělecké škole v Ostrově u Pavlíny Dudášové.

V roce 2003 byla přijata na plzeňskou konzervatoř, kde studovala operní zpěv pod vedením prof. Ludmily Kotnauerové. Studium dokončila v červnu 2010. Po dobu studií na konzervatoři se zúčastnila v letech 2006 a 2008 pěveckých kurzů v rámci spolupráce plzeňské konzervatoře s univerzitou v Coloradu pod vedením prof. Sarah Mereditsh a v roce 2006 i kurzů Magdalény Hajóssyové, která působí na Akademie múzických umění v Praze.

Zúčastnila se pěvecké soutěže Bohuslava Martinů v Praze, kde v roce 2006 získala cenu Bena Blachuta a v roce 2007 druhé místo s téže soutěži. Mezi další úspěchy zpěvačka řadí externí spolupráci s plzeňským divadlem Josefa Kajetána Tyla, kde v roce 2008 ztvárnila první laickou sestru v opeře Sestra Angelika od Giacoma Pucciniho pod taktovkou Jiřího Štrunce (operní režii provedl Zbyněk Brabec).

Ztvárnila několik postav studentského nastudování opery „Polyfém“ G. Bononciniho (např. postavu Galatey), roli Violy, ve stejnojmenné nedokončené opeře (fragmentu) Bedřicha Smetany a rovněž Nepřátelskou stráž z opery „Veselohra na mostě“ od Bohuslava Martinů.

V roce 2006 až 2009 se věnovala učitelské činnosti v základní umělecké škole v Plané u Mariánských Lázní, kde vyučovala zpěv. Od roku 2009 až 2012 studovala na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě ve třídě Mgr. Jany Pastorkové, ArtD. a zpívala ve středověké kapele Rebule. V tuto chvíli dokončuje studium na Akademii múzických umění v Praze pod vedením MgA. Martina Bárty, dále vede sbor rockových babiček pod záštitou neziskové organizace Elpida plus, o.p.s., vydaly své první CD na podporu linky seniorů, absolvovaly koncertní turné po ČR a velkých českých hudebních festivalech jako např. Colors of Ostrava. Úzce spolupracují s Václavem Havelkou a skupinou Plees the trees, dále DJ Bonusem nebo písničkářem Janem Burianem.

Věnuje se především koncertní činnosti klasického repertoáru, zároveň však i hudbě soudobé. Vystoupila např. na 5. ročníku hudebního festivalu „Souzvuk“ v Bratislavě, kde provedla premiéru skladby „Bershava“ pro zpěv a klarinet soudobé skladatelky Elišky Cílkové, se níž i nadále spolupracuje. Ztvárnila postavu Lariny v Evženu Oněginovi P.I. Čajkovského nebo roli Papageny v opeře W.A.Mozarta Kouzelná flétna.

Zuzana Seibertová