Lukáš Sládek

Mladý basbarytonista pochází z Prahy. Vyrůstal v Kühnově dětském sboru, s kterým nadále spolupracuje (dětská opera Jiřího Temla „Císařovy nové šaty“). Po maturitě na gymnáziu byl přijat na Pražskou konzervatoř do třídy profesora Antonína Švorce. Již ve druhém ročníku byl přizván k alternaci do absolventského představení (Don Bartolo v opeře Figarova svatba).

Od roku 2007 spolupracuje s Originálním hudebním divadlem Praha (projekty „Noc s Mozartem“ a „Neuvěřitelný Dvořák“).

V letech 2008 a 2011 získal 3. cenu, cenu Národního divadla v Praze a cenu divadla F. X. Šaldy v Liberci na Mezinarodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. V roce 2008 se také zúčastnil mistrovských pěveckých kurzů vedených Alessandrem Svabem.

Od roku 2009 hostuje v Národním divadle v Praze, v Jihočeském Divadle v Českých Budějovicích, od roku 2011 spolupracuje s Píseckým komorním orchestrem. Zpíval basový part v Schubertově mši na festivalu Dvořákova Praha.

Kromě opery se zabývá také oratorní tvorbou (Dvořákova Stabat Mater) a komorní vokální tvorbou z období baroka.

Od roku 2015 je součástí kvarteta Bohemia Voice.

Lukáš Sládek